Projects:


Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Bydgoszcz


Casa di Cura Privata Accreditata Moncrivello Italy


Laboratoryjne SPSK nr 5 KatowiceW&H Poland Warszawa


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie